Samtalsterapi
Parterapi
Coaching
Relationscoaching

Samtalsterapi Norrort – en privat mottagning som erbjuder samtalsterapi och parterapi i Stockholm Norrort

Vi finns nära
Danderyds sjukhus (T-bana) och Mörby station (Roslagsbanan)

Samtalsterapi och parterapi i Stockholm Norrort

Vi är en privat mottagning som erbjuder samtalsterapi, parterapi, relationscoaching och coaching i Stockholm Norrort. Vi erbjuder professionell och stödjande samtalsterapi och coaching för att stödja dig att hantera livets utmaningar och uppnå din fulla potential. 

Vår mottagning ligger i entréplan till ett flerbostadshus i en miljö som inger en lugn och trygg känsla, där du kan utforska dina tankar, känslor och beteenden med en erfaren och lyhörd terapeut. Vi är övertygade om att varje person är unik, och anpassar därför varje terapisession individuellt för att möta just dina specifika behov och målsättningar.

Ta det första steget mot förändring och kontakta oss idag för att börja din resa mot ökat välbefinnande och inre balans.

På mottagningen är vi för närvarande två erfarna terapeuter som tar emot klienter. Vi har båda kompetens och utbildning inom flera terapeutiska inriktningar. Var och en av oss har specialkunskaper inom specifika områden av terapi, vilket säkerställer att vi kan erbjuda hjälp oavsett dina behov. För att hitta den terapeut som bäst motsvarar just dina eller era behov, läs mer om våra terapeuter här.

Vi arbetar bland annat med dessa terapiområden:

 • Självkänsla, självmedkänsla
 • Beteendemönster, livsmönster
 • Medberoende
 • Livskriser
 • Stress, oro, ångest, stresshantering, utmattning, mindfulness
 • Sorg, sorgbetarbetning, förlåtelse
 • Relationer, realtionsproblem, utveckling för kärlekspar i parrelationer och andra relationer
 • Anknytning
 • Existentiella frågor
 • Utmaningar i arbetslivet
 • Företagstjänster: självledarskap, coachande bollplank, stödsamtal
Samtalsterapi och parterapi i Stockholm Norrort

När ska du söka hjälp?

Det är inte ovanligt att en kris utgör anledningen till att man söker hjälp. Det händer också att man ser mönster i beteenden i sitt liv som blir till hinder i vardagen. Ibland kan det handla om att man ställs inför utmaningar som verkar oöverkomliga.

Våra tjänster för samtalsterapi, parterapi, relationsterapi och coaching i Stockholm Norrort

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälp dig med.

Samtalsterapi i Stockholm Norrort

Samtalsterapi

I samtalsterapi kommer människor med olika utmaningar och ofta handlar det om självkänsla, självförtroende, relationer, beteendemönster, stress, oro/ångest eller livskris. Samtalsterapeuten anpassar terapin till varje klients unika behov. 

Här kan du läsa mer om samtalsterapi.

Parterapi och relationscoaching i Stockholm Norrort

Parterapi och relationscoaching

I parterapi är fokus på relationen. Vi utgår från forskning om vad som kännetecknar långsiktigt hållbara kärleksrelationer. På vilka områden fungerar er relation bättre/sämre? Ni får verktyg för att kommunicera bättre och hantera konflikter. Ni får öva på att både lyssna på och spegla din partner och att sätta ord på vad du behöver i relationen.

Här kan du läsa med om parterapi.

Coaching i Stockholm Norrort

Coaching

Coaching riktar sig mot att nå mål och utveckla förmågor. Det kan handla om att förändra beteendemönster, förverkliga drömmar, förändra livsriktningen, stärka självkänslan mm.

Här kan du läsa mer om coaching.

Boka terapisession idag!

Välkommen till Samtalsterapi Norrort – din professionella samtalsterapeut i Stockholm Norrort. Vi erbjuder samtalsterapi och parterapi i Stockholm Norrort för att hjälpa dig att hantera utmaningar. Våra erfarna samtalsterapeuter erbjuder en trygg och icke-dömande miljö där du kan känna dig förstådd och stöttad. Boka din första session idag.

Samtalsterapeut och parterapeut i Stockholm Norrort - Danderyd