Victoria Jäderberg

Dipl Samtalsterapeut
Dipl Samtalscoach
Instruktör Mindfulness
Handledare Sorgbearbetning

Victoria Jäderberg

Samtalsterapi, coaching, mindfulness, sorgbearbetning, symbolterapi, motiverande samtal

Victoria Jäderberg är erfaren samtalsterapeut, coach, instruktör i mindfulness samt handledare i sorgbearbetning – med fokus på personlig utveckling, beteendemönster och stresshantering.

Kontakt till Victoria
samtal@victoriajaderberg.se
SMS/telefon 073-727 58 95

Samtalsterapeut Victoria Jäderberg

Jag är utbildad till diplomerad Samtalsterapeut och diplomerad Samtalscoach vid HumaNova i Stockholm och har högskoleexamen inom Social Omsorg. Mina tidigare tjänster inom socialtjänsten och försäkringsbranschen har inneburit många intressanta och engagerande möten. När jag kom till en viss tidpunkt i livet så tog jag mod till mig och valde att ta steget ut i det mer okända. Jag kom till insikt att jag vill arbeta med stödjande samtal med människor, därav 4-åriga yrkesutbildning till samtalsterapeut, som inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (Steg 1), med inriktning bland annat på KBT som inkluderar ACT, schematerapi, symbolterapi, mindfulness samt relationell terapi. Jag är även diplomerad mindfulnessinstruktör och certifierad handledare i Sorgbearbetning samt kompletterat med en grundkurs i MI, motiverande samtal.

Jag tror starkt på människans potential till personlig utveckling och vilja till önskad förändring och med empati och närvaro vill jag vägleda andra och bidra till människors personligt växande. Att få vara en del av människors resa mot ökad medvetenhet, mening och balans i livet är en otroligt givande. Genom mitt arbete har jag haft privilegiet att stödja många klienter i deras upptäcktsfärd mot självinsikt och att skapa möjligheter för medvetna val som leder till det liv de strävar efter.

Min förmåga att vara närvarande i samtalet tillsammans med min erfarenhet och kunskap så skapas en trygg och inkännande miljö där jag möter varje individ med värme och engagemang. Som terapeut och coach anser jag det vara av yttersta vikt att vara lyhörd för att kunna förstå varje persons unika behov och förutsättningar. Jag anpassar mitt arbete för att kunna ge skräddarsytt stöd som främjar självinsikt och medvetna val för att komma vidare i livet – välkommen att påbörja din personliga och inre resa!