Ulrika Torstensson

Diplomerad Samtalsterapeut
Diplomerad Par- och relationsterapeut
Diplomerad Samtalscoach

Ulrika Torstensson
mail: ulrika@inspiravita.se
SMS/telefon: 076-760 61 65
webbplats: ulrikatorstensson.se

Ulrika är samtalsterapeut, parterapeut och coach och har relationer som specialområde. Ulrika ger dig stöd att utforska och utveckla dig själv och dina relationer och använda dina möjligheter i livet. 

”Du är välkommen precis som du är och jag lyssnar med öppenhet och empati. Jag erbjuder verktyg och vägledning, en trygg plats att växa, öka livsglädjen samt få stöd i kris och utveckling.

Jag brinner för att hjälpa par att nå fram till varandra, kommunicera bättre och få insikt i vad som är viktigt för att få relationen att vara hållbar.

Samtalsterapeut och parterapeut Ulrika Torstensson

Min strävan som samtalsterapeut, parterapeut och coach är att hjälpa människor att lära känna sig själva och utvecklas, öka livsglädjen samt få stöd i kris och utveckling.

I min professionella roll som terapeut och coach:

 • har jag tystnadsplikt och följer Psykosyntesförbundets Etiska regler
 • går jag på regelbunden fortbildning för att kontinuerligt utveckla min yrkesmässiga kompetens. 
 • går jag i regelbunden professionell handledning och deltar aktivt i kunskapsutbyte mellan kollegor.
 • är jag medlem i Psykosyntesförbundet

Utbildning som terapeut

 • Diplomerad Samtalsterapeut i psykosyntes, 4-årig yrkesutbildning från HumaNova
 • Basutbildning i interaktiv psykoterapi (s.k. Steg 1), där metoder från bland annat KBT och ACT integrerats
 • Diplomerad par- och relationsterapeut från HumaNova
 • Gottman Method Couples Therapy, Level 1 and 2
 • Diplomerad Samtalscoach, 2-årig yrkesutbildning från HumaNova
 • Förlåtelseprocessen, grundkurs med Barbro Holm Ivarsson
 • Grundutbildning Somatisk terapi

Jag har grundläggande kunskap i flera olika terapimetoder och gedigen kompetens att kunna hantera klientsamtal med stor variation och komplexitet. 

Egen livserfarenhet och yrkesbakgrund

För att kunna vara en bra samtalsterapeut och parterapeut krävs god självkännedom och egen erfarenhet. Jag har gjort ett omfattande arbete med mig själv och har genomgått sammantaget över 150 timmar i egen terapi, parterapi och gruppterapi. 

Jag försöker också leva som jag lär. För mig innebär det att jag praktiserar psykosyntes, mindfulness, KBT, ACT och Gottmans metoder för hållbara relationer i mitt eget liv. Jag ägnar en hel del tanketid åt att reflektera över oss människor och att förundras över hur det är att vara människa – med både uppsidor och nedsidor. Jag tycker om att lära mig om det mesta och har alltid varit väldigt nyfiken på människor och vad som driver var och en till sina livsval. Livet innebär ett livslångt lärande och en ständig rörelse och utveckling.

Jag är född 1971 och har hunnit med både en rikedom av livserfarenheter och ett långt yrkesliv innan jag tog steget att bli samtalsterapeut och parterapeut. Ursprungligen är jag utbildad som civilingenjör med en MBA, samt en flertal universitetskurser inom beteendevetenskap och arbetsrätt. Jag har också under åren kompletterat med ledarskapsutbildningar och en yogalärarutbildning.

Jag har 20 års yrkeserfarenhet från olika roller inom HR och arbetsmiljö i privata näringslivet, i både små och stora organisationer. Sedan fem år tillbaka har jag en egen verksamhet där jag tar emot klienter i individuell terapi och i parterapi.